Головна

Громадська організація „Центр стратегічного партнерства” створена 1 квітня 2009 року. Мета центру – сприяння створенню відкритого громадянського суспільства в Україні та забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу України, здійснення діяльності спрямованої на піднесення міжнародного авторитету української держави на міжнародній арені, сприяння підвищенню ефективності та якості державної політики, євроатлантичній інтеграції України тощо.

Активізуючи громадськість регіону на практичну реалізацію стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, вирішення питань розвитку краю, Центр ініціює експертні обговорення та реалізує проекти з цих питань разом з експертними колами країн-сусідів України – нових членів ЄС/ Це дає змогу виробляти консолідовану позицію регіональних експертних еліт прикордонних територій країн-сусідів, що дозволяє мінімізувати виклики та ризики, які несе трансформаційний процес.

 

Мета і основні завдання:

 

Основна мета: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних,  економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, сприяння створенню відкритого громадянського суспільства в Україні та забезпеченню проведення зовнішньополітичного курсу України, здійснення діяльності, спрямованої на піднесення авторитету України у суспільстві та на міжнародній арені.

 

Основні завдання:

 • підтримка демократичних реформ та консолідація громадянського суспільства в Україні, зміцнення та посилення його впливу, здійснення довготермінових проектів, забезпечення виконання комплексних досліджень та аналізу, що враховують потреби сьогодення, надання  консультативних послуг в таких основних тематичних напрямках: місцевий та регіональний розвиток, транскордонне співробітництво, євроатлантична інтеграція та співпраця;
 • розробка цільових та прозорих фінансових інструментів для підтримки депресивних територій та стимулювання подальшого росту в регіонах з високим ступенем розвитку, які мають стратегічну важливість для економіки країни в цілому;
 • забезпечення рівноправного діалогу з владою, допомога політикам та основним представникам громадянського суспільства в розробці політичних інструментів, що допоможуть мінімізувати негативні наслідки розширення ЄС і отримати максимальну користь від позитивних наслідків процесу, внесок у поглиблення взаєморозуміння і співпраці між сторонами (як на політичному рівні, так і на рівні громадських організацій, бізнес контактів та контактів між звичайними громадянами);
 • розробка  спільних проектів розвитку прикордонних територій у сфері розбудови інфраструктури, охорони навколишнього середовища, активізації туризму, тощо;
 • сприяння підвищенню ефективності та якості державної політики європейської та євроатлантичної інтеграції України, формування суспільного запиту на європеїзацію України;
 • сприяння Єврорегіональному співробітництву та підтримка партнерської співпраці з Європейською асоціацією єврорегіонів;
 • сприяння усуненню перешкод для міжлюдських контактів між Україною та ЄС  через лібералізацію візового та прикордонного режиму;
 • сприяння розробці і координації комплексних програм і дослідницьких проектів на основі цільового міжвідомчого і міжнародного співробітництва;
 • сприяння науково-дослідній, організаційній і консультативній діяльності по формуванню політичних, економічних, науково-технічних пріоритетів і стратегічних інтересів України;
 • інформаційно-просвітницька діяльність: організація курсів підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки спеціалістів у галузі міжнародних відносин та міжнародного права, в тому числі і за кордоном, організація та проведення лекцій і семінарів по актуальним проблемам    міжнародних відносин та міжнародного права;
 • здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
 • взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, з питань законодавчої і нормативної бази розвитку міжнародного співробітництва України
 • координація зусиль по взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні економічних та соціальних проблем Організації;
 • обмін делегаціями, організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, лекцій, консультацій з питань, що відносяться до міжнародної діяльності;
 • організація комісій і дослідницьких груп з питань міжнародної діяльності;
 • проведення незалежної наукової експертизи національних нормативних актів, програм, договорів і міжнародних угод;
 • внесення пропозиції в органи влади з питань міжнародної діяльності;
 • аналіз державної політики в регіонах;
 • проведення незалежних експертних досліджень,
 • підготовка аналітичних документів з проблемних питань місцевого розвитку;
 • проведення кампаній громадської поінформованості.