Підтримка діалогу

eud.jpg irfd.jpg synergyd.jpg fgs.jpg

 

Проект «Підтримка регіонального діалогу в реформі освіти в Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях» реалізований за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Матеріали, опубліковані на цій сторінці, є виключною відповідальністю ГО «Центр стратегічного партнерства» та необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу або Міжнародного фонду «Відродження».

 

Термін, протягом якого реалізовувався проект: 15 листопада 2018 року – 28 червня 2019 року.

Загальний бюджет проекту: 680000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень.

Керівник проекту – Гайтанжи Ганна Володимирівна.

 

Мета проекту – формування конструктивного, міжкультурного діалогу між політиками, громадою, нацменшинами регіонів і урядами сусідніх держав задля вироблення професійних та спільних рішень у сфері надання освітніх послуг з врахуванням інтересів національних меншин щодо здобування освіти на національній мові, що об’єктивно забезпечать подальшу інтеграцію України в ЄС.

Проект прискорить процес реалізації реформи освіти, яка є об’єктивною необхідністю повної інтеграції держави України в європейську спільноту у відповідності до гл. 23 Угоди про асоціацію України з ЄС; сприятиме реалізації списку «20 очікуваних досягнень до 2020 року» ініціативи Східного партнерства, а саме цілі 1 «Горизонтальні» досягнення (міжсекторального характеру), в частині реалізації пункту 1 «Структурована взаємодія із ширшим колом організацій громадянського суспільства» за рахунок покращення діалогу між різними зацікавленими сторонами; вдало забезпечує тематичний пріоритет конкурсу «Виконання Угоди про асоціацію у конкретних сферах з акцентом на гармонізацію законодавства, відповідні інституційні зміни та комунікацію з зацікавленими сторонами».

Проект виконувався ГО «Центр стратегічного партнерства» у співпраці з ГО "Сприяння міжкультурному співробітництву" (м.Одеса), ГО "Квадрівіум" (м.Чернівці) – всі організації є членами Робочої групи 1 «Демократія, права людини, належне урядування та стабільність» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

Основні дослідження проведені в Берегівському, Виноградівському, Тячівському і Ужгородському районах Закарпатської області; Болградському районі Одеської області та в м. Чернівці.

Цільова аудиторія:

- представники органів місцевої влади та самоврядування;

- керівництво шкіл та інших закладів освіти (професійно-технічних навчальних закладів, ВНЗ 1-4 рівнів);

- учні та батьки учнів шкіл та інших середніх (професійно-технічних) закладів освіти;

- студенти вищих навчальних закладів;

- представники громадських організацій національних меншин;

- роботодавці;

- представники місцевих політичних партій.

Основна потреба цільової аудиторії – забезпечення конституційного права громадян України на якісну освіту та знання державної мови із врахуваннями їх етнічних особливостей та надання їм можливостей подальшого навчання і розвитку в Україні через реалізацію закону України «Про освіту» та реалізацію реформ у відповідності до Угоди про асоціацію України з ЄС.

Дослідження містить систематизовані та узагальнені результати 460 формалізованих та 146 глибинних інтерв’ю на пілотних територіях залучених областей: Одеської, Чернівецької, Закарпатської.

Дані опитування свідчать, що менше ніж третина представників усіх цільових груп вважають, що краще здобувати освіту в Україні, а третина – що краще здобувати освіту за кордоном. При цьому майже половина респондентів хотіли б навчатися (батьки – щоб їх дитина навчалася) за кордоном.

Доволі низьку оцінку отримав стан системи освіти у цілому, так і стан її складових. На основі аналізу відповідей респондентів сформульовано основні проблеми освітньої галузі і першочергові кроки до їх подолання.

Отримані результати показали високий рівень несприйняття заходів по реформуванню освіти в Україні на тлі низької поінформованості суб’єктів освітнього процесу у регіонах проживання національних меншин щодо усіх компонентів реформи, включаючи її мету та адресата. Зафіксована невіра користувачів освітніх послуг у результативність реформування освіти частково пов’язана з неефективністю комунікації в системі управління освітою та відсутністю чіткого позиціонування тієї освітньої моделі, яка має бути побудована в Україні (автентична чи адаптована; якщо адаптована, то модель якої саме країни).

Таким чином, отримані дані виявили суттєві недоліки в організації процесу реформування освіти у регіонах з компактним проживанням представників національних меншин. Особливо це стосується інформаційного супроводу та громадського контролю за перебігом освітньої реформи та евалюації її результатів.

Разом з тим, є запит різного ступеня актуалізованості всіх без винятку учасників освітнього процесу на залучення до контролю та оцінки реформування освіти експертів, представників цільових груп, що беруть участь в освітньому процесі, представників громадянського суспільства в широкому сенсі цього слова.

Відмічено загалом позитивне сприйняття запропонованих змін в етнонаціональній складовій системи освіти. При цьому конкретні форми та методи впровадження таких змін викликали у представників національних меншин в пілотних регіонах багато зауважень та негативних оцінок. Майже всі респонденти наголосили на відсутності інформаційного супроводу цих змін.

У рамках проекту проведено круглі столи «Актуальні проблеми реалізації реформи системи освіти в Одеській області» (м.Болград, 26 червня 2019 р.) і «Актуальні проблеми реалізації реформи системи освіти в Закарпатській області» (м.Ужгород, 27 червня 2019 р.); підготовлено та видано Аналітичний звіт, з яким Ви можете ознайомитися за посиланням.